Zamieszańcy 6.07

Bardzo ciekawy projekt łączący tradycyjne rytmy Afryki Zachodniej z autentycznymi melodiami i piosenkami śpiewanymi w języku „Zamieszańców” (grupy etnograficznej zamieszkującej niegdyś Pogórze).